Xút lỏng (Natri hydroxit NaOH) 45%

Đặc tính:

– Công thức phân tử : NaOH

– Khối lượng phân tử : 40

– Màu sắc : Dung dịch trong suốt

– Trạng thái : Dạng lỏng

– Nồng độ : (32% ± 1% và 45% ± 1%)

– Tỷ trọng : 32% 1 lít = 1,348 Kg : 45% 1 lít = 1,478 Kg 2.